Кыргыздын Буркуту жана Тайганы!

Илгертеден бери келе жаткан куш салуу, ит агытуу онорун азыркы куну да улантып к

еле жаткан Кажы-Сай айылынын туругуну  Ишенбек мырза! Мунушкор бала чагынан бери эле ушул онорго  кызыкчу, себеби атасы дагы ит агытып,куш салган адамдардан болгон. азыр буркутчунун колунда,Чолок баатыр деген буркуту жана 2 таза кыргыз тайганы бар.

 

Ишенбек Кыдыров: ( Бул буркут менен тайган бирдей алынат да. Экоо бири бирине жардам кылат. Анан бул Учар деген итимди кичине кезинен буркутко кондургом,жардам берет.Карышкыр, тулку, чоолорду кубалап чыгып берет.Анан буркут барып алганда талашпайт.Бир 10 метр басып жатканын коруп  талашпайт.

Бул Ишенбек мырзанын 3чу буркуту. Буркуттору карып алсыз болуп калганда, жаратылышка агытып жиберет.Азыр чолок баатыр балапан аны азыр,анчылыка уйротуп жатат.Мунушкор тайган менен буркутту биргелешип анчылыкка чыгууну уйроткон.

Кыргызымдын илгертен келе жаткан,каада салты жерде калбастан,онугуп келе жатканы адамды суйундурот!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *