Табышмака бай “Тамга Ташы”!

Мындай табышмака бай “Тамга Ташы”, Тамга айылынан 10-15 чакырым алыстыкта орун алган. Ал эми бул жерге, чет жакадан келген туристтердин жана эс алуучулардын агымы узулбойт.Аны менен катар бул жака келген туристтер, сыйынуу иш аратын кылып кетишет.

Шайыр Тулокабылов Тамга элетинин тургуну. Анын айтуусунда: (Бир вариант боюнча Эр Табылды деген,бул ташты ортосунан жара чапкан,анан кармалган жылкыларга тамга баскан,айылдын аты ошондон улам ” Тамга ” деген атка конгон дейт).

Ал эми башка божомолдор боюнча,илгери Тибеттен келгендер, оз динин жайылтуу максатында, ушинтип ташка чегилген жазууларды калтырышкан.

Тамга элетинин журтунун айтуусунда “Тамга ташы” сыяктуу таштар, айылда тоо аралап 7-8ге жетет. Бул таштардагы жазуулар бири-бирине куюп койгондой окшошо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *