Daily Archives: Thursday October 11th, 2012

Турдубайдын Таза кандуу кулуктору!

Турдубай Тагаев Талды-Суу айылын туругуну. Ал 14 жылдан бери таза кандуу жылкы багып келет.Учурда 8 асыл тукум аты бар. мындай онорпоздук менен алектенип калышына,чон аталарынын жылкы кармаганы себеп болгон! Саяпкердин айтымында жылкынын ысымы да, анын…